Algemene Voorwaarden AKA de kleine letterkes 

 

 

www.evajuwelen.be respecteert de privacy van alle gebruikers die de site bezoeken en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 • De persoonsgegevens die we verzamelen

​Eva Juwelen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten die via de webshop items bestellen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). Eva Juwelen verzamelt het email-adres, naam, voornaam en adres van de klant.
Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

 • Beheerder van uw persoonlijke gegevens

De gegevens die we van u ontvangen worden beheerd door Eva Juwelen Oostveld 76, 9940 Sleidinge

 

 • Overmaken aan derden

We delen enkel de persoonsgegevens die onze partners nodig hebben om ons en jou hun diensten te kunnen aanbieden. Om beveiligde transacties te kunnen uitvoeren en om uw bestelling te kunnen versturen delen wij uw gegevens met betaalproviders en distributeurs die we momenteel gebruiken.

 • Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee een website allerlei gegevens kan verzamelen en opslaan op jouw desktopcomputer, laptop of mobiel apparaat. Cookies helpen ons belangrijke functies en mogelijkheden aan te bieden op onze website en we gebruiken ze tevens om jouw gebruikerservaring te optimaliseren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 • Bewaren persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 • Veranderen of verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers/klanten de mogelijkheid tot het veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Dit kan door contact op te nemen via het contactformulier.

 

 • Betaalmethodes

Je kan betalen via Bancontact of cash bij afhaling.

 

 • ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website www.evajuwelen.be (hierna genoemd ’website’) en de eigenaar van die website zijnde Eva Juwelen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Oostveld 76, 9940 Sleidinge en als BTW nummer heeft: BE 0679.515.781. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de website, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met de eenmanszaak Eva Juwelen beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de website. Eva Juwelen behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de website. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

 

 • ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn steeds exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is zo waarheidsgetrouw genomen als mogelijk was en kan niet juweel-gerelateerde decoratie-elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Eva Juwelen behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de verzendkosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen. 

 

 • ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor eindklanten, B2C,  die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we U vooraf contact op te nemen met Eva Juwelen via het contactformulier. Eva Juwelen is qua juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Eva Juwelen is in geen enkel geval aansprakelijk in geval van materiële fouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Eva Juwelen. Eva Juwelen is gerechtigd om - zonder de vermelding van een reden - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 • ARTIKEL 4: VERKOOP VOOR PRIVEDOELEINDEN

Alle handelingen inclusief het opnieuw labelen van producten, doorverkopen of het exporteren van producten voor commerciële doeleinden is verboden.
De verkoop van de producten van Eva Juwelen is alleen bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren.
De webshop mag in geen geval worden gebruikt door professionele klanten ongeacht de marketingmethode van de producten. De Producten worden uitsluitend te koop aangeboden voor aankoop in normale hoeveelheden die de gemiddelde eindklant bestelt.

Eva Juwelen behoudt zich het recht voor een bestelling op te schorten of niet uit te voeren als er een prima facie indicatie bestaat dat de bestelling door een professionele klant is geplaatst. De kosten die Eva Juwelen maakt voor controle van naleving van dit artikel voor commerciële doeleinden zijn in geval van schending voor rekening van de klant.

 • ARTIKEL 5: ONLINE AANKOPEN

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een keuze gemaakt heeft op de website van Eva Juwelen, akkoord is gegaan met onze algemene voorwaarden en een e-mail ter bevestiging van de online bestelling ontvangen heeft. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Payconiq-Bancontact, of cash bij afhaling.

 

 • ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Eva Juwelen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment van de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Eva Juwelen te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Eva Juwelen kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden wanneer verzonden goederen, om welke reden dan ook, niet tot bij de klant zouden toekomen.

 • ARTIKEL 7: VERZENDING EN BETALINGEN

Artikelen worden enkel verstuurd vanaf het moment dat de betaling door de beschikbare betaalwijzen als ‘geslaagde betaling’ aanzien werden.

 

 • ARTIKEL 8: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, via het contactformulier op de website www.evajuwelen.be. 

 

 • ARTIKEL 9: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Eva Juwelen waarna de klant het artikel op zijn eigen kosten terug dient te bezorgen.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

 

 • ARTIKEL 10: VERZAKINGSTERMIJN

De klant heeft het recht aan Eva Juwelen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Eva Juwelen. Wij stellen het op prijs dat de artikelen zich in de originele verpakking bevinden, met het betalingsbewijs. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 • ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Eva Juwelen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

 

 • ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen zullen gemiddeld 2 tot 5 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden). Eva Juwelen publiceert haar verzendkosten op haar website. 

 • ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN

Een geschenkbon van Eva Juwelen is geldig bij aankoop in de webshop van Eva Juwelen.  Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

 

 • ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Eva Juwelen. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Eva Juwelen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 

 • ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 • ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van GENT (België) bevoegd. 

 

 • ARTIKEL 17 — TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksvoorwaarden beheersen de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van producten die worden aangeboden op de website van Eva Juwelen.

 

 • ARTIKEL 18 — OVERIG

Eva Juwelen kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de website worden gecommuniceerd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen die na publicatie van de wijziging plaatsvinden. Eva Juwelen behoudt zich het recht voor het ontwerp en de inhoud van de website op elk moment aan te passen. Als klanten hun account willen laten verwijderen, kunnen zij hiertoe een verzoek richten via het contactformulier op www.evajuwelen.be, conform ons Privacybeleid. Klanten kunnen hier meer informatie vinden over het Privacybeleid van Eva Juwelen. Als een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-uitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.